Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

27-10-2023

WOO verzoek bij COA

Op 14 augustus 2023 deden wij een WOO-verzoek om de communicatie tussen Midden-Delfland en het COA op te vragen. Dit hadden we gedaan omdat het vermoeden bestond dat de gemeente al veel eerder de locatie Harnaschdreef op het oog had. En dat blijkt te kloppen.
Op 26 oktober(meer dan 2 maanden na de aanvraag) kregen we eindelijk de stukken van het COA toegestuurd. Toevallig(?) 1 dag na de stemming. Een paar keer was aangegeven dat het langer zou duren om de stukken te sturen. Uit de stukken blijkt dat op april 2023 al duidelijk is dat de Harnaschdreef de voorkeurslocatie van de gemeente is. Onze vermoedens worden met deze informatie nog sterker: het proces en communicatie is zo ingericht dat er maar 1 uitkomst kon zijn ... namelijk een groot AZC op de Harnaschdreef.
De gemeente heeft nooit zijn best gedaan om de andere locaties serieus te onderzoeken. Het was publiek geheim dat de Harnaschdreef de beoogde locatie was, zie ook het AD artikel van 12 juli 2023. Het college nam ons inziens iedereen in de maling.

Het bewonerscollectief is nu gevraagd om een rol te spelen bij de participatie. Maar hoe kunnen wij dat doen als er willens en wetens informatie is achtergehouden en we misleid zijn? Van Hemmen nemen we eigenlijk niet zo veel kwalijk, net zoals we het een wolf niet kwalijk kunnen nemen dat hij het schaap op eet. Van Hemmen de wolf, de raadsleden de schapen.Terug naar overzicht