Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

01-11-2023

Gemeente gaat grond voor AZC aankopen

Dinsdagavond 31 oktober stemde de gemeenteraad in met de aankoop van een stuk grond (iets meer dan 2ha) aan de Harnaschdreef in Den Hoorn. Het COA gaat daar voor minimaal 5 jaar lang asielzoekers huisvesten op 1.7 ha, ook de flexwoningen worden op deze 1.7 ha gevestigd. Er werd ook gezegd dat er nog volop bedrijven geïnteresseerd te zijn in de overige m2, al was dat de situatie voordat de komst van het AZC definitief was.
Wat viel ons gisteravond op? Er was geen debat, alle partijen die voor het AZC zijn stemden in met de aankoop van de grond.
De beslissing voor aankoop van de grond had eigenlijk op 4 juli al plaats moeten vinden, maar is toen last-minute van de agenda gehaald. Officieel in verband met raakvlak met een ander dossier, maar het schijnt ook dat op dat moment een meerderheid tegen aankoop was... Wethouder Voskamp zegt daar nu over: 'Het is soms onvermijdelijk dat dossiers botsen'.

Op 26 oktober, precies 1 dag na de stemming, ontvingen wij stukken van het COA over de communicatie tussen COA en onze gemeente n.a.v. het WOO verzoek dat we hadden gedaan.
Deze hadden wij 9 weken eerder al opgevraagd, maar toevallig kregen wij die dus pas net NA de stemming over het AZC...
We missen nu overigens nog steeds veel stukken waarvan we weten dat deze wel bestaan. Uit de WOO stukken wordt duidelijk dat in april 2023 de gemeente de locaties: IJsbaan, Hooipolder en Harnaschadreef al deelde met het COA. Uit de woordkeuze blijkt de voorkeur voor Harnaschdreef.

Welke conclusie kunnen we hieruit trekken?
Dat het locatie onderzoek een wassen neus was, ondanks de toezeggingen van Van Hemmen op de bewonersbijeenkomsten.
Het wordt elke week duidelijker: vanaf dag 1 was de voorkeurslocatie gewoon bekend en daarop is gestuurd. Het proces is zo ingericht dat kritische raadsleden en bewoners met zorgen of andere visie GEEN gelegenheid hebben gehad om input te leveren. De bewonersbijeenkomsten waren slechts voor de bühne en nooit bedoeld om serieus iets met input van de inwoners te gaan doen.
Een stem 'voor' het AZC is wat ons betreft ook een stem 'voor' achterkamertjespolitiek. Raadsleden stonden er bij en keken er naar, terwijl de inwoners van Midden-Delfland (en dan met name die van Den Hoorn) voor de gek werden gehouden. Vanuit ons perspectief snappen wij de gemaakte keuzes niet. Waarom had er niet vanaf het begin open kaart gespeeld kunnen worden? Waarom zijn er bewust stukken achtergehouden? Waarom mochten burgers niet tijdig het voorstel en overeenkomst met COA lezen? En waarom heeft een meerderheid van de gemeenteraad dit allemaal toegelaten? Als u het weet, horen wij het graag.Terug naar overzicht