Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

09-11-2023

Constateringen vergadering begroting Midden-Delfland 2024-2027.

Dinsdag 7 november werd de begroting 2024-27 behandeld in de gemeenteraad. Deze begroting is tot stand gekomen voordat de beslissing genomen werd voor de komst van een AZC, maar toch ging het daar veelvuldig over tijdens de vergadering. Hierbij onze 5 belangrijkste constateringen van deze vergadering:

1. Dhr. Zwaard (CDA) weigert hand van Dhr. Roeling (MijnPartij).
2. Dhr. Ringeling (CU) legt vinger op zere plek door te benoemen dat de zogenaamde lijst van 40+ locaties niet bestaat. Hij roept op tot zelfreflectie.
3. Burgemeester Van Hemmen wijst Dhr. Roeling terecht nadat die het volgende deelt "Een gemeentemedewerker MijnPartij heeft geïnformeerd dat er hogere kosten zijn dan begroot m.b.t. technische installatie, maar dat het college dit genegeerd heeft of hiervan niet op de hoogte was." Dit is volgens Burgemeester Van Hemmen een aanname.
4. Op de financiële impact van het project AZC zullen we moeten wachten tot Q1 2024, wanneer het projectplan klaar is.
5. Burgemeester Van Hemmen neemt namens college de opdracht aan om te werken aan herstel van vertrouwen, waarbij projectplan van Q1 2025 leidend zal zijn. Volgens Burgemeester Van Hemmen zijn er tal van organisaties en bedrijven die hebben toegezegd te zullen helpen bij de komst van het AZC.

Onze interpretatie: er komen financieel magere jaren aan, waarbij niet duidelijk is hoe de gemeenteraad die gaten gaat dichten. OGP noemde op 25 oktober dat er 150.000 euro beschikbaar zou zijn voor de omgeving van het AZC, maar dit is niet genoemd op 7 november. Met de financiële perspectieven is het maar de vraag wat hiervan terecht komt. Ook als het gaat om extra veiligheidsmaatregelen, verfraaiing van de Kreekzone, herinrichting AZC gebied en middelen voor participatie is het afwachten. De toekomstige coalitie zal zijn OGP, D66 en CDA die louter elkaar vinden op het AZC dossier. We zijn uiteraard erg benieuwd welke organisaties zich hebben gemeld bij de gemeente om te helpen rondom het AZC, want wij hebben juist nauwelijks positieve geluiden gehoord. Onze ervaring is dat Burgemeester Van Hemmen wel vaker een ander realiteit ervaart dan dat wij dat doen.

Verder zien we dat er nog steeds sprake is van een verdeelde raad en gemankeerd college. Het woord ‘vertrouwen’ valt heel vaak. Dhr. Ringeling verwoordde het goed, maar stond niet achter de motie van treurnis tegen Burgemeester Van Hemmen en steunde ook de (uiteindelijk niet ingediende) motie van wantrouwen tegen wethouder Renzen. Dus we zien meerdere raadsleden die A zeggen, maar niets doen. Zo heeft het bewonerscollectief van slechts 1 raadslid een reactie gekregen op onze brief waarin we aangeven geen rol in participatie te willen spelen. Van de partijen die voor het AZC hebben gestemd, heeft niemand naar de stukken van het COA gevraagd waarin bewezen wordt dat in april door Midden-Delfland is aangegeven dat zij aansturen op de locatie Harnaschdreef.

Midden-Delfland houdt kosten van azc nog even uit de boekenTerug naar overzicht