Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

12-11-2023

Heeft burgemeester Van Hemmen gelogen over de locaties?

Op 18 september jl, tijdens de bewonersbijeenkomst in de Hoornbloem, zei Van Hemmen dat er 40+ locaties onderzocht waren
voor de mogelijke vestiging van een AZC in Midden-Delfland. Eerst was het locatieonderzoek geheim, daarna werd de top 3 bekend gemaakt
en op 9 november ontving het bewonerscollectief de zogenaamde lijst van '40+ locaties'.
Deze lijst bestaat uit 18 locaties (zie afbeelding), waarvan de meeste locaties nooit een serieuze optie waren.

Inmiddels hebben we ook stukken van het COA mogen ontvangen waaruit het volgende blijkt: In oktober 2022 geeft Van Hemmen al aan dat er
locaties beschikbaar zijn van 20.000 m2. In mailcontact op 7 april 2023 wordt de Harnaschdreef genoemd als de voorkeurslocatie voor een AZC.

Tijdens de commissievergadering van 11 oktober, insinueerde een inspreker van het bewonerscollectief al dat Van Hemmen loog door bewust foutieve
informatie te vertrekken. Van Hemmen had namelijk in een gesprek gezegd dat er mogelijk een AZC van 5000 personen zou komen, als er 'tegen' gestemd
zou worden. Enkele weken later doet Van Hemmen het weer en zegt dat er mogelijk een tweede Ter Apel in Midden-Delfland komt als de raad 'tegen' stemt.
“Dus... welke conclusie trekt u? Heeft Van Hemmen gelogen, misleid en gemanipuleerd om zijn zin door te drijven?"
En wat te zeggen over onze raadsleden? Sommigen waren kritisch, maar velen niet.
Dat er zoveel raadsleden zijn die hebben toegestaan dat hun eigen dorpsgenoten zo voor de gek zijn gehouden en nooit vraagtekens
hebben gezet bij deze gang van zaken is spijtig, onacceptabel en een raadslid onwaardig.Terug naar overzicht