Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

24-11-2023

VVD, PVV, NSC en BBB veruit grootste in Midden-Delfland. Gevolgen komst AZC?

Ruim 60% van alle inwoners van Midden Delfland koos afgelopen woensdag landelijk voor VVD, PVV, NSC en BBB. Net zoals de rest van Nederland, met als verschil dat VVD de grootste is in Midden Delfland, terwijl de PVV de grootste is in veel andere gemeenten. Wellicht is dat toch een beloning voor het standpunt van de VVD in het AZC dossier. De VVD raadsleden hadden in 2022 al door dat er een spelletje gespeeld werd. En zij hebben gelijk gekregen. Inspraak hebben burgers niet gehad, de bewonersbijeenkomsten waren een farce en het locatieonderzoek een lachertje. Het bewonerscollectief heeft de gemeenteraadsleden destijds al geadviseerd zowel de landelijke stemming als de spreidingswet even af te wachten. En inderdaad is het politieke speelveld is tussen 25 oktober (stemming AZC) en 22 november (verkiezing Tweede Kamer) sterk veranderd.
Maar hoe nu verder? Wij weten niet beter dan dat onze gemeente stoïcijns doorgaat met de voorbereiding voor de komst van een AZC. De gemeenteraad heeft dit immers al besloten. D66, OGP en CDA hebben elkaar gevonden op dit dossier. In de bekende achterkamertjes werken zij aan een coalitie, ondanks dat ze nauwelijks een achterban hebben. Samen met de PVDA/GL stemmers hebben zij slechts 25% van de stemmen in Midden-Delfland.
Wat vindt U ervan dat zij desondanks hun plannen toch doorzetten?

 TK2032.jpg


Terug naar overzicht