Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

26-11-2023

Frithjof de Haan: trots op bewonersavond in Den Hoorn

Kent u Frithjof de Haan nog? Hij was de man die de bewonersbijeenkomsten rondom de komst van het AZC aan elkaar praatte. Met als dieptepunt de bijeenkomst op 18 september in de Hoornbloem. Daar werd hij door mensen uit de zaal aangesproken op de vervelende en denigrerende toon waarop hij de bewoners toesprak.
Die avond had hij totaal niet in de hand. Bram van Hemmen, ook onderdeel van dit schouwspel, noemt dit nu 'not my finest hour'.
Frithjof de Haan maakt deel uit van het Maatschap voor Communicatie (MVC), dit bureau heeft van de gemeente Midden-Delfland de opdracht gekregen om de bewonersbijeenkomsten over de komst van een AZC in goede banen te leiden. Ook hebben ze advies gegeven over communicatie, enquêtes en hebben ze ambtenaren en bestuurders begeleid. Op de site van MVC staat een stukje over Midden-Delfland. Over hoe trots ze zijn op dit project. En over hoe goed alles gegaan is. En over hoe goed ze de inspraak hebben georganiseerd. Wij hebben een tegenovergestelde mening: het is een project om je voor te schamen, ze hebben eraan meegeholpen het proces zo in te richten dat kritische raadsleden en burgers buitenspel gezet konden worden. Wordt vervolgd... want wij hebben de facturen maar eens opgevraagd die het Maatschap voor Communicatie heeft gestuurd aan Midden-Delfland...
Participatie voor draagvlak van het plaatsen van azc Den Hoorn - Maatschap voor CommunicatieTerug naar overzicht