Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

01-12-2023

Reactie vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder op proces

Een van de leden van het bewonerscollectief heeft aan het bestuur van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder een reactie gevraagd op de gang van zaken omtrent de komst van het AZC. Zij hebben de zorgen van de ondernemers (die nog een keer uitgesproken zijn op een bijeenkomst op 19 september) meegenomen in een gesprek op 28 september met wethouder Voskamp. Deze zorgen gaan vooral over veiligheid, voor zowel de ondernemers als de bewoners. Niemand vindt het verstandig om asielzoekers op een bedrijventerrein te laten wonen. En vergeet niet, onze jongeren komen daar ook te wonen in flexwoningen.
De wethouder heeft in dat gesprek (op 28 september) aangegeven dat de gemeenteraad toch wel akkoord zou gaan met de komst van het AZC en het dus geen zin had om met deze zorgen/bezwaren nog iets te gaan doen. Let op: dat is dus 1 maand vóór de raadvergadering op 25 oktober 2023 waar de daadwerkelijke stemming plaatsvond, en voordat alle stukken aan de raadsleden waren opgeleverd!
Ook dit toont weer aan dat alles vooraf al was bekonkeld en dus de wethouder er zeker van was dat er vóór gestemd ging worden. Uw gemeente heeft geen interesse in uw mening, noch in die van ondernemers. Bijgevoegd de brief.

 Brief_Harnasch.jpg


Terug naar overzicht