Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

23-05-2024

Inspraak en participatie een farce: er kan (bijna) niets

Van bestuurders tot raadsleden, allen hadden ze de mondvol van 'participatie', 'inspraak' en 'burgers betrekken' toen voor de komst van een AZC gestemd werd. We zijn bijna 8 maanden verder en laten we de balans opmaken:

Aan de ene kant gaan de gemeente en COA door met inrichten van de omgeving van en rondom het AZC. Op maandag 13 mei zijn aan raadsleden verschillende schetsen en tekeningen gepresenteerd, die inmiddels ook online staan op de gemeentesite. Je kunt nu precies zien waar het hoofdgebouw komt, evenals waar de ingangen zijn. Er komen extra zebrapaden om de bewoners van het AZC maximaal toegang tot de Kreekzone te geven. De gemeente heeft in deze 8 maanden 1 email en 1 brief verstuurd, 1 gesloten bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd, de nieuwe burgemeester heeft een aantal bezorgde bewoners in de Kreekzone gesproken en inmiddels hebben 2 buurtbewoners kennisgemaakt met de 2 extern ingehuurde projectleiders.
Een is verantwoordelijk voor de fysieke realisatie van het AZC, de ander voor start van een participatietraject. Redelijk summier voor wat de gemeente omschrijft als dat ze ‘niet hebben stil gezeten’.

Nu de hamvraag: waar kunnen bewoners over meepraten?

Slechts over de wijk Kreekzone, niet over het AZC-complex zelf.
Het COA gaat namelijk over het AZC-terrein zelf en o.b.v. advies van een verkeerskundige wordt het ingericht. De meeste keuzes zijn al gemaakt: het exacte perceel, de ingangen en het inpassen in de omgeving (geen geluidschermen rondom het AZC e.d.), ALLES is al bepaald door het COA. Wel is de gemeente bereid om wat in de Kreekzone te investeren. Denk aan het plaatsen van wat extra groen, afscheiding van vuilcontainers, enz. Zaken die eigenlijk losstaan van het AZC, hoe fijn en wenselijk ook voor de Kreekzone.

Maar de 150 duizend euro die door de gemeente en OGP-fractievoorzitter Jakob Jongsma is toegezegd voor Den Hoorn, als compensatie voor het AZC is ingetrokken. Helaas blijkt dat het financieel niet mogelijk deze belofte na te komen. Opnieuw betalen de inwoners van Den Hoorn dus de prijs voor de bestuurlijke wanorde binnen de gemeente. Het is voor ons ook de vraag of deze 150 duizend euro er überhaupt was, of slechts een vals zoethoudertje voor de inwoners?

We vragen ons inmiddels af hoe hoog een leefbaar Den Hoorn nog op het prioriteitenlijstje van de gemeente staat?
Ga maar na; Een grootschalig AZC, mogelijk een migrantenhotel, een spoedzoekers-dorpje in oksel van de A4, sloop van ontmoetingsplek de Hoornbloem en straks de afsluiting van de Hoornseweg. Veel bewoners hebben het gevoel dat Den Hoorn het afvalputje van de gemeente Midden-Delfland is, gegijzeld door een onbekwaam gemeentebestuur, en onze raadsleden staan er bij en kijken ernaar. Dus voor wie is de gemeente er nu eigenlijk?Terug naar overzicht