Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

03-06-2024

Vijf punten die het CDA Midden-Delfland volgens ons heeft bereikt...

In het kader van de europese verkiezingen ontvangen diverse inwoners van Midden-Delfland deze week een flyer van de CDA-fractie Midden Delfland in hun brievenbus. Hierin maken zij de balans op van wat ze zeggen bereikt te hebben op een vijftal onderwerpen in de afgelopen twee jaar, dit natuurlijk om u te verleiden europees ook CDA te gaan stemmen.

Om u geen zand in de ogen te laten strooien zetten we als bewonerscollectief daarom ook nog even Vijf onderwerpen op een rij die het CDA Midden-Delfland heeft bereikt in Midden-Delfland sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen:

1. Een Grootschalig AZC in Den Hoorn: Met leugens en bedrog naar burgers en de gemeenteraad is er een grootschalig AZC-plan doorgedrukt door een interim CDA-burgemeester, CDA-raadsleden en CDA-wethouders. Het CDA was de stuwende kracht achter dit AZC.

2. Slecht bestuur: De gemeenteraad zou het college moeten controleren. Maar binnen de CDA-driehoek (raadsleden/burgemeester/wethouders) gebeurt dat niet en houdt men elkaar telkens de hand boven het hoofd, ondanks onaanvaardbare fouten die zijn gemaakt en het bewust verstrekken van onjuiste informatie naar bewoners en raad. In de achterkamertjes wordt de meerderheid van stemmen in de raad bekonkeld.

3. Geen contact met inwoners: Bij de besluitvorming van het gemeentebestuur worden de inwoners van Midden-Delfland volledig genegeerd. Dit resulteerde naast het AZC in meer slecht doordachte plannen van de CDA-wethouder; zoals de sloop van Hoeve Johanna in Schipluiden, hoogbouw langs het provinciale landschap in Maasland en de beoogde knip langs de Hoornse Kade.

4. Verkrampte ambtelijke organisatie: Een direct gevolg van deze slechte doordachte plannen is dat de ambtelijke organisatie, ondanks hun goede wil, deze onuitvoerbare plannen moeten uitvoeren in onmogelijke kaders en zonder goede sturing vanuit het gemeentebestuur. Dit leidt tot vertragingen, onvrede en weerstand onder de ambtenaren.

5. Vele rechtszaken: De afgelopen jaren kenmerken zich door een aaneenschakeling van juridische procedures om plannen te herzien of te annuleren, vaak in het nadeel van de gemeente, dit kost de gemeente en dus uiteindelijk de inwoners van Midden Delfland bakken met geld. Geld dat ook aan voorzieningen voor de bewoners had kunnen worden besteedt. Kijkende naar de huidige en toekomstige rechtszaken rondom Het Centrumplan Den Hoorn, de nieuwbouw in Maasland, spooraanleg door het groene landschap en het grootschalig AZC in Den Hoorn zet dit patroon zich de komende jaren voort.

Conclusie; Waar de gemeente er zou moeten zijn voor de bewoners, is het nu de gemeente tegen de bewoners.
Het is duidelijk dat er geen sprake is van mooi weer door de inbreng van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Hoe anders had dit kunnen zijn…Terug naar overzicht