Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

19-06-2024

Financiële afrekening en begroting riekt naar window dressing

De komende weken bespreekt de gemeenteraad de afrekening van afgelopen jaar en de begroting voor volgend jaar. CDA-wethouder financiën Fred Voskamp zal de raad informeren over de financiële stand van zaken rondom het grootschalige AZC-dossier en andere gemeentelijke zaken. Zoals gebruikelijk worden deze punten kritisch bekeken door de raadsleden.

Opvallend is de presentatie van de afrekening van vorig jaar als ‘een bescheiden negatief saldo’ van € 0.1 miljoen. Helaas is dit weer de halve waarheid van CDA-wethouder Voskamp. Er is namelijk € 1 miljoen aan kosten ‘doorgeschoven’ naar het volgende jaar. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, terwijl het geld hiervoor al is uitgegeven. Zo is bijvoorbeeld het geld besteed aan het ‘AZC-onderzoek’, dat bijna €80k duurder uitviel dan begroot. Het totale verlies komt dus op € 1.1 miljoen, maar Voskamp lost dit op door € 1 miljoen uit het eigen vermogen te trekken voor volgend jaar.

De begroting voor komend jaar biedt helaas ook geen volledige beeld. In de risicoparagraaf wordt niets genoemd over het grootschalig AZC, terwijl dit wel zou moeten. De gemeente heeft voor €11 miljoen grond aangekocht en betaalt hier nu rente voor, er zijn langdurende procedures en claims te verwachten en er is het risico dat het hele project niet doorgaat. Wethouder Voskamp kiest ervoor om dit buiten de boeken te houden, wellicht een onderwerp voor de volgende besloten raadsbijeenkomst?

Wat Voskamp doet riekt naar window dressing, de zaken mooier voorspiegelen dan ze werkelijk zijn. Wij roepen daarom de raadsleden op hun verantwoordelijkheid te pakken en in te grijpen. Dit is niet hoe er met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Of je nu voor of tegen het grootschalige AZC bent, transparantie over financiën is van belang voor alle inwoners van gemeente Midden-Delfland, want zij betalen uiteindelijk de rekening!Terug naar overzicht