Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws

Feed

01-12-2023, 16:25

Reactie vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder op proces

Een van de leden van het bewonerscollectief heeft aan het bestuur van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder een reactie gevraagd op de gang van zaken omtrent de komst van het AZC. Zij hebben de zorgen...   Meer


29-11-2023, 20:12

Afscheidsreceptie Bram van Hemmen op 11 december. U komt toch ook?

Burgemeester Bram van Hemmen doet binnenkort eindelijk zijn ambtsketting af. Midden-Delfland is dan verlost van iemand die waarschijnlijk de geschiedenisboeken in gaat als de slechtste burgemeester van...   Meer


26-11-2023, 13:35

Frithjof de Haan: trots op bewonersavond in Den Hoorn

Kent u Frithjof de Haan nog? Hij was de man die de bewonersbijeenkomsten rondom de komst van het AZC aan elkaar praatte. Met als dieptepunt de bijeenkomst op 18 september in de Hoornbloem. Daar werd hij door...   Meer


24-11-2023, 20:16

VVD, PVV, NSC en BBB veruit grootste in Midden-Delfland. Gevolgen komst AZC?

Ruim 60% van alle inwoners van Midden Delfland koos afgelopen woensdag landelijk voor VVD, PVV, NSC en BBB. Net zoals de rest van Nederland, met als verschil dat VVD de grootste is in Midden Delfland, terwijl...   Meer


18-11-2023, 11:36

Compenseert de gemeente komst AZC met besluit centrumplan en subsidie sporthal?

Nu bekend is dat het proces en onderzoek naar het AZC in Den Hoorn een farce is gebleken (waarbij burgers zijn misleid en de burgemeester heeft gelogen), lijkt het erop dat de gemeente begonnen is met...   Meer


Ouder >>