Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws

Feed

18-11-2023, 11:35

Grootschalig AZC in Midden-Delfland: wie is er voor?

Tijdens de raadsvergadering 7 november gaf burgemeester Bram van Hemmen aan dat vele inwoners en organisatie in Midden-Delfland hebben aangegeven te willen helpen zodra het AZC gerealiseerd is. Dat is nobel en...   Meer


12-11-2023, 13:24

Heeft burgemeester Van Hemmen gelogen over de locaties?

Op 18 september jl, tijdens de bewonersbijeenkomst in de Hoornbloem, zei Van Hemmen dat er 40+ locaties onderzocht waren voor de mogelijke vestiging van een AZC in Midden-Delfland. Eerst was het...   Meer


09-11-2023, 17:52

Constateringen vergadering begroting Midden-Delfland 2024-2027.

Dinsdag 7 november werd de begroting 2024-27 behandeld in de gemeenteraad. Deze begroting is tot stand gekomen voordat de beslissing genomen werd voor de komst van een AZC, maar toch ging het daar veelvuldig...   Meer


02-11-2023, 09:06

Update vanuit het bewonerscollectief

Na afloop van de voor ons teleurstellend verlopen raadsvergaderingen van 25 en 31 oktober, hebben we ons beraad hoe wij nu verder verder willen gaan. Hieronder een korte update: 1. Wij waren met aantal leden...   Meer


02-11-2023, 08:27

Brief aan de gemeenteraadsleden

We hebben vanochtend via onderstaande brief aan alle gemeenteraadsleden aangegeven wat ons standpunt is na de stemming voor opvang en aankoop grond op de afgelopen raadsvergaderingen.   Meer


<< NieuwerOuder >>