Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

22-10-2023

Locatieonderzoek is niet objectief uitgevoerd, 17(!) foutieve inschattingen

Inmiddels is bekend dat de gemeente drie locaties heeft onderzocht voor de mogelijke opvang van een AZC. Dit betreft Harnaschdreef, Hooipolder en IJsbaan Schipluiden. Deze locaties zijn op verschillende criteria beoordeeld door het college, de zogenaamde 'wegingsfactoren'. De Harnaschdreef blijkt na het eigen onderzoek van de gemeente zelfs de slechtste optie van de drie locaties te zijn. Een grondige analyse van het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren toont aan dat er geredeneerd is naar deze locatie toe, zowel in het opzetten van de criteria als in de beoordeling hiervan. We hebben het hier bijvoorbeeld over de capaciteit van basisscholen in Den Hoorn, de nabijheid van drukke wegen met 24 uur verkeer op en rond het drukke bedrijventerrein en de aanwezigheid van de A4. Als wij het onderzoek van de gemeente analyseren, dan constateren wij 17(!) foutieve inschattingen. M.a.w., wegingscriteria die NIET goed zijn toegepast.

Helaas blijft het daar niet bij. De geheimhouding van het onderzoek en het niet honoreren van de diverse WOO-verzoeken van dit locatieonderzoek geven sterk de indruk dat dit opzettelijk zo is geregisseerd door het college, namelijk om te maskeren dat het onderzoek 'vooropgezet' was. We kunnen nu slechts gissen waarom dat zo is. Is hier misschien zelfs sprake van actieve misleiding? Of is er meer wat niet naar buiten mag komen? Hoe is het college van de lijst van Van Hemmen van 41 locaties, tot deze 3 opties gekomen? Waren dit überhaupt wel serieuze opties? Waar is het onderzoek naar gespreide opvang? Of ... is het COA al een jaar over deze locatie in onderhandeling met het college en moest er alleen een onderzoekje bij worden geschreven?

Raadsleden hebben een eerste reactie van het bewonerscollectief ontvangen op 19 oktober over de locaties en gelekte stukken. Burgemeester Bram van Hemmen heeft op bewonersbijeenkomsten in februari 2023 een eerlijk onderzoek toegezegd. De gespreide en kleinschalige opvang is ook niet onderzocht. Een stem 'VOOR' op 25 oktober is daarbij ook een stem VOOR oude politiek en TEGEN openheid en transparantie.Terug naar overzicht