Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

23-10-2023

Starters en asielzoekers op 1 locatie in Den Hoorn = 0% kans van slagen

Een interessant bericht op de website van 'EEN VANDAAG' over starters en statushouders op 1 locatie. Hieruit blijkt dat het soms goed gaat ... en soms ook niet. Aangezien de gemeente het plan heeft om flexwoningen (voor starters) te integreren in een AZC complex, is het interessant om te kijken hoe groot de kans op succes is. Als je het artikel op Een Vandaag leest, dan zakt de moed je in de schoenen. Daarin blijkt namelijk dat de verhouding 'starters/autochtone bevolking' ten opzichte van statushouders of asielzoekers erg belangrijk is. En wat gaan wij doen? Onze verhouding wordt 5 op 1. Dus 5 asielzoekers op 1 starter. Uit het artikel kun je de conclusie trekken dat dit niet gaat werken. Ook werden er mooiere complexen gerealiseerd voor deze experimenten dan bij ons (zie foto).
Het bewonerscollectief zal raadsleden hierover informeren via de mail. Ook via deze weg roepen we raadleden op om realisme niet te laten ondersneeuwen door idealisme. Er zijn wel degelijk voorbeelden waarbij starters en asielzoekers of statushouders succesvol samenwonen, maar het zijn er weinig en dat is heel anders in geregeld dan in ons voorstel. Dus onze conclusie: het kan en zal niet slagen bij ons. Andermaal een reden om TEGEN te stemmen.
En goed om nog 1 x te melden: instroom is leidend (zegt COA zelf). Dus geen garantie op bewonerssamenstelling. En dat verkleint de kans op succes nog meer. Ai ai ai gemeente, weet u wel wat u voorstelt?
Wat we kunnen leren van eerdere projecten waarin jongeren en statushouders samenwonenTerug naar overzicht