Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

25-10-2023

AZC Den Hoorn: instroom leidend of niet?

In ons gesprek met gemeentesecretaris Martien Born afgelopen maandag vertelde hij ons dat hij druk bezig is om het zinnetje 'instroom is leidend' uit de overeenkomst COA - Midden-Delfland te halen. Wij weten niet of dat gelukt is. Toch moeten raadsleden vanavond stemmen en voor zover wij weten ... voor een overeenkomst waarin duidelijk staat dat 'instroom leidend is' terwijl onze portefeuillehouder heeft beloofd dat we volledige regie over de bewoners zouden hebben. Althans, 25 AMV, 100 gezinnen en 100 6maanden+ asielzoekers. We zijn benieuwd of het Born gelukt is. Zo ja, dan is dit punt van zorg een heel klein beetje afgenomen, maar zo niet ... Dan weten we zeker dat COA zich na enige tijd niets meer aantrekt van de afspraken met Midden-Delfland, geen bed leeg blijft en andere doelgroepen op het AZC zullen verblijven.

Volg vanavond de stemming en zie of onze raadsleden de stukken kritisch gelezen hebben, of de 'storyline' van Van Hemmen toch volgen: Online-uitzendingen commissie- en raadsvergaderingenTerug naar overzicht