Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

18-11-2023

Compenseert de gemeente komst AZC met besluit centrumplan en subsidie sporthal?

Nu bekend is dat het proces en onderzoek naar het AZC in Den Hoorn een farce is gebleken (waarbij burgers zijn misleid en de burgemeester heeft gelogen), lijkt het erop dat de gemeente begonnen is met 'goedmaken' naar de bewoners toe. Want opeens is het centrumplan Den Hoorn er doorheen, terwijl daar al jaren juridisch gesteggel over is. Ook kreeg onlangs Sportclub DIOS niet de gevraagde minimale 200.000, maar 337.500 euro subsidie voor realisatie van een nieuwe sporthal. Er is was meer goed nieuws, want twee weken geleden ontvingen de bewoners van de Kreekzone een brief van de gemeente waarin aangegeven werd dat men iets gaat doen aan de parkeeroverlast in de Kreekzone. En dat is niet alles, namens OGP heeft Dhr. Knaap wethouder Voskamp op pad gestuurd om Kafra Housing mede te delen dat er geen arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden aan de Woudseweg.
De gemeente heeft dan ook zeker wat goed te maken na al het gepruts rondom het locatieonderzoek en het communicatieproces.
Maar ondanks deze positieve acties, blijven wij ons vastberaden verzetten tegen een grootschalig AZC in de Harnaschpolder, want vergeet niet: het AZC komt NIET op de beste locatie en ook NIET op de goedkoopste locatie.Terug naar overzicht