Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Wie zijn wij en wat is ons doel?

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen en over de al ondernomen stappen.


Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef. Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt – voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers.


Volgens ons is de voorkeurslocatie van de gemeente voor het AZC de Harnaschdreef. Dit land dient aangekocht te worden, met alle financiële risico's van dien. In media is gesproken over een aankoopbedrag van 9 miljoen euro. Tevens zouden er ca. 25 tijdelijke (huur)woningen voor starters gerealiseerd worden op deze locatie. De bouw van woningen voor starters juicht iedereen toe, maar onduidelijk is of deze überhaupt toegekend kunnen worden aan jongeren uit Midden-Delfland.


In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord gerealiseerd worden op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn.

Wat hebben wij tot nu toe geconstateerd?
Kort samengevat zien wij dat de gemeente Midden-Delfland niet beschikt over de benodigde infrastructuur om 225 asielzoekers op te vangen. Denk daarbij aan BOA’s, wijkagenten, docenten, coaches, huisartsen enz. De locatie die de gemeente op het oog heeft (Harnaschdreef) ligt pal naast de A4, naast een relatief drukke weg met veel vrachtverkeer en naast hoogspanningskabels, m.a.w. niet geschikt als woonomgeving. Het huidige bestemmingsplan is niet voor niets bedrijventerrein.


Een ander belangrijk punt is dat de provincie Zuid-Holland, in verhouding tot andere provincies in Nederland, nu gemiddeld al meer asielzoekers opvangt. Ook blijft de huidige landelijke instroom van asielzoekers achter bij de eerdere prognoses. Wij vragen ons dan ook af waarom de gemeente Midden-Delfland per se 225 asielzoekers wil opvangen op zo’n locatie.


Tot slot heeft de burgermeester foutieve informatie verstrekt op de informatieavonden. Hij heeft bijvoorbeeld aangegeven dat een AZC locatie tenminste 150 bewoners dient te hebben om in aanmerking te komen voor financiering. Dit is feitelijk onjuist. In de spreidingswet (hoewel deze er nog niet is) is het aantal 100 en het COA rekent met een andere formule dan een harde ondergrens van 150. Maar ... het COA stuurt op grote locaties. Hoe meer je opvangt, hoe meer je krijgt van het COA. Dit terwijl menig kleine gemeente vraagt om kleine aantallen. De burgermeester gaf ook aan geen harde garanties over tijdelijkheid. Maar dit is wel degelijk mogelijk, zie bijvoorbeeld het AZC in Rijswijk. En hij gaf aan te kunnen sturen op gezinnen. Dit vinden wij bijzonder, daar het leeuwendeel van de instroom alleenstaande mannen is 

(en velen uit veilige landen komen). Kortom; voldoende redenen om zorgen te hebben over de mogelijke komst van een AZC.


Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar geengrootschaligazcdh@gmail.com of vul het formulier in bij de contactpagina.