Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

18-10-2023

Wie is was inspreker die 'voor' opvang pleitte?

Tijdens de commissievergadering van 11 Oktober was een van de insprekers mevrouw Lamain, predikante in Delft.
Zij heeft jarenlang gewerkt en gewoond in Midden-Delfland. Echter, op moment van inspreken was zij helemaal geen inwoner van Midden-Delfland en ook niet meer actief voor de Protestantste Kerk 't Woudt. Sterker nog, ze is al een half jaar geleden daar vertrokken.
Toch stond ze achter de katheder in de raadszaal op 11 oktober. Ze gaf een vurig pleidooi voor opvang van asielzoekers in Midden Delfland. Ze vroeg ons 'wat voor soort gemeente willen jullie zijn'. Daarbij werden wij als inwoners afgeschilderd als egoïstische rijke stinkerds die niks over hebben voor de medemens. Wat zij daarbij gemakshalve even vergat, of het paste gewoon niet in het beeld dat ze wilde schetsen, is dat er al 7 jaar lang statushouders worden opgevangen midden in onze woonwijk, en dat daarnaast een meerderheid van de Midden-Delflanders gewoon voor opvang is(!), alleen dan kleinschaliger.

Maar haar vraag was niet eens relevant. Tijdens de commissievergadering ging het namelijk om het voorstel en de overeenkomst COA - Midden-Delfland. Het voorstel en de overeenkomst zijn niet goed. De financiële doorrekening onderbreekt. Er is geen veiligheidsplan.
Er is geen noodventiel. Juridisch zijn er haken en ogen. Maar mevrouw had duidelijk de stukken NIET gelezen. Wij hebben sterk het vermoeden dat zij is uitgenodigd door een bevriend raadslid om hun ideologisch standpunt kracht bij te zetten. Zo proberen ze ons als 'onmenselijk' weg te zetten, opdat de andere raadsleden akkoord gaan met een voorstel welke rammelt aan alle kanten.Terug naar overzicht