Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

20-10-2023

Zandvoort wacht op spreidingswet: waarom wij niet?

De gemeente Zandvoort heeft een duidelijk standpunt ingenomen m.b.t. bouw van een AZC: nu even niet. Op de website van de gemeente Zandvoort staat het volgende: De gemeenteraad heeft besloten dat zolang de Spreidingswet niet door het kabinet is aangenomen er geen definitieve locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC) wordt aangewezen.
Wat maakt de situatie bij ons anders? Wij hebben een burgemeester die doemscenario's schetst van opvangcentra van 300, 400 of zelfs 5000 asielzoekers. Van Hemmen: 'als je nee zegt tegen dit voorstel, sta je op het menu van het COA'. Zowel VVD als MijnPartij hebben 'pas op de plaats' geadviseerd aan hun collega raadsleden. Op 25 oktober zullen we zien wie dit advies opvolgt.
Een advies dat kennelijk zo gek nog niet is, zie de gemeente Zandvoort (https://zandvoort.nl/asielzoekerscentrum-zandvoort).
Onze conclusie: Als we NIET wachten, is dat omdat we bang gemaakt zijn door Van Hemmen en omdat raadsleden voor de financiële worst vallen die hun wordt voorgehouden.Terug naar overzicht