Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

24-10-2023

Uitkomsten gesprek Van Hemmen en bewoners

Burgemeester Van Hemmen en gemeentesecretaris Born hebben gisteren met verschillende bewoners en een afvaardiging van het bewonerscollectief gesproken. Dit n.a.v. toezeggingen van Van Hemmen tijdens de commissievergadering. Het was, zoals verwacht, veelal een herhaling van zetten.
Toch leverde het enkele nieuwe inzichten op

Een 'Mea Culpa' over de bewonersavond. Achteraf hadden de stukken beter eerder gepubliceerd kunnen worden. (Onze interpretatie: dit is expres gedaan)
Een onderzoek naar gespreide verdeling zou 400.000 euro kosten (waar is dat op gebaseerd)
In de overeenkomst met COA staat het zinnetje 'instroom is leidend', wat tegen de beloofde bewonerssamenstelling in gaat. Daar wordt vandaag nog aan gewerkt om dat zinnetje eruit te krijgen.
Wij brachten, als nieuwe informatie, nog in dat de kans op succesvol samenwonen tussen starters/jongeren en asielzoekers heel klein zou zijn. Dit bedenken wij niet, dit is op basis van een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Reactie van Born en Van Hemmen: 'dan laten we de starters misschien toch apart wonen'.
We hebben toegezegd ook positieve ontwikkelingen naar buiten te brengen. Lichtpuntjes waren er weinig, maar als we dan toch iets moeten benoemen zijn we blij met de zorg welke de gemeente heeft voor de raadsleden die onder grote druk werken. Wij hebben hier ook bewust naar gevraagd.Terug naar overzicht