Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf
3. Teken bezwaar aan tegen besluiten van de gemeente. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente is niet moeilijk. Onze gemeente geeft een heldere uitleg hoe je dit moet doen op de eigen website. Zo zijn er al vele tientallen bewoners van Midden-Delfand die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit 'komst AZC' en besluit 'Aankoop grond Harnaschdreef. Via onderstaande link kunt u bezwaar indienen.
Op basis waarvan kunt u bezwaar maken? Er zijn geschiktere locaties, financieel onverantwoord beleid, veiligheid niet te garanderen, te weinig draagvlak, onbehoorlijk bestuur, slecht plan (denk aan onderdeel flexwoningen) enz. Dat kunt u zelf bepalen. Het AZC besluit heeft nr 148 en grondaanschaf nr 149.

De bezwaartermijn is 6 weken, dus voor 6 December indienen.

https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

26-10-2023

Gemeenteraad stemt in met komst AZC

Helaas maar niet onverwachts, de gemeenteraad van Midden-Delfland stemde gisteren vOOr de komst van een AZC in Den Hoorn. U kent onze mening hierover, de geschetste voorwaarden in het voorstel en de overeenkomst zijn niet de juiste. De route naar dit punt is dramatisch. Er is nauwelijks iets met onze input gedaan en dat is spijtig. Raadsleden hebben zich niet kritisch opgesteld tegenover de plannen en laten zich leiden door het hoog-over verhaal van Bram van Hemmen, dat Midden-Delfland op het 'menu van het COA' staat als er tegengestemd wordt. Noch wij, noch de partijen die tegenstemden, willen helemaal geen opvang. Maar wij en de partijen die tegenstemden, willen opvang onder de juiste voorwaarden.

Als bewonerscollectief zijn we geschrokken van het niveau van enkele raadsleden en het gebrek aan financiële kennis, evenals de achterkamertjes politiek die bij tijd en wijle bedreven wordt. Met een verdeeld college en verdeelde raad en een rammelend voorstel gaan we toch dit avontuur aan. Er is ons gevraagd of het bewonerscollectief open staat om het gesprek te voeren. Dat overwegen wij; het bewonerscollectief wil niet weglopen voor deze verantwoordelijkheid. Gelijktijdig is er veel kapot gemaakt en zijn wij niet onder de indruk van het lerend vermogen van onze gemeente. Het oppakken van deze handschoen is belangrijk, maar ook tijdrovend en frustrerend indien er alweer niet geluisterd gaat worden.

Met name de VVD heeft zich positief onderscheiden door juist de gebreken in het plan goed te kunnen benoemen. Maar alles wordt weggewuifd met het argument 'dat lossen we later wel op'. Of zoals Mijn Partij terecht aangaf: over een lantaarnpaal wordt nog zorgvuldiger gedacht dan over dit plan.

Voorlopig blijft onze site en ons facebook account actief en zullen we regelmatig een update plaatsen.

Het azc in Midden-Delfland moet er komen, maar wie neemt de verantwoordelijkheid?Terug naar overzicht