Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

01-03-2024

Hoe gaan we het AZC betalen?

Vorige week ontvingen de meeste inwoners van Midden-Delfland hun aanslag voor de OZB. De OZB vormt een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente en is daarmee een ideaal middel om financiële tekorten aan te vullen. Dit jaar zijn de totale inkomsten hiervan met 3% gestegen.

In de komende jaren zullen de ongedekte kosten van het AZC (waarvan eerder werd beloofd dat het de gemeente geen geld zou kosten), naar onze verwachting enorm gaan toenemen. Dit betekent dat iedere inwoner van de gemeente Midden-Delfland hieraan straks gaat bijdragen. Aangezien de AZC-partijen geen enkele kritische noot plaatsen over de ongedekte en te laag ingeschatte kosten in het dossier, hoeft u op dit onderwerp van de volksvertegenwoordigers van die partijen, niet veel te verwachten. Bovendien moet worden opgemerkt dat er al een begrotingstekort was voorzien voor de komende jaren, daarin zijn de ongedekte kosten voor het AZC dus nog niet eens verwerkt!

Aan de ene kant wordt de OZB dus weer verhoogd, aan de andere kant loopt het geld er zo weer uit, met bijvoorbeeld de vroegtijdige grondaankoop aan Harnaschpolder waardoor de gemeente zeker voor een jaar met torenhoge ongedekte rentelasten wordt opgezadeld.

Het zal u overigens niet verbazen welke CDA-wethouder verantwoordelijk is voor beide activiteiten. Wat krijgen de inwoners van Midden-Delfland nu eigenlijk terug voor dit beleid? Het is wachten tot bij de inwoners van Midden-Delfland de maat vol is.Terug naar overzicht