Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

04-03-2024

Is OGP er voor OGP?

AZC-voorstander OGP staat niet bekend als kritische partij in het AZC-dossier tot nu toe.
OGP valt in het AZC-dossier vooral op door vragen te stellen over zaken als samenstelling en start van betaling door COA, allemaal informatie die al bekend was in het AZC-voorstel. Soms vraag je je af of OGP deze documenten wel heeft gelezen of heeft opgelet in de vergaderingen waar dit besproken werd. Hoewel OGP voorstander is van de zgn. ‘humane’ opvang, weten ze blijkbaar toch niet helemaal waar ze precies mee hebben ingestemd
(op een industrieterrein, in niet-duurzame flex-woningen die na een x aantal jaren zijn afgeschreven).

Op de laatste gemeenteraadsvergadering had OGP bij het onderwerp 'Afhandeling van de bezwaren' (zie onze eerdere bericht), daar ‘niet veel over te zeggen’ om vervolgens simpel de verantwoording af te schuiven op het college.
Voor het aanhoren van de bezwaren van de tegenstanders was blijkbaar geen enkele interesse.

Wat ook tijdens de vergadering bleek is waar de OGP wel graag actief bij betrokken is, namelijk bij de voortgang van het onderhoud aan de 'Hoge Stoelen' en het fietspad langs de Vlaardingervaart. Deze zijn al een jaar afgezet vanwege onderhoud door Staatsbosbeheer, en OGP vindt het belangrijk dat dit weer toegankelijk wordt met het oog op het komende recreatieseizoen.
Je zou bijna gaan denken dat die betrokkenheid misschien komt omdat de OGP-fractievoorzitter een B&B bezit langs de vaart, op slechts 10 minuten lopen van deze stoelen, in dat geval zouden we wel beter begrijpen dat hier zoveel extra aandacht voor is.

De vraag die ons in ieder geval na de afgelopen gemeenteraadsvergadering bekroop was; 'Voor wie zit OGP nu eigenlijk in de gemeenteraad...?Terug naar overzicht