Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

07-03-2024

Waar zijn de kosten van het AZC op de begroting?

Deze maand behandelt de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging van 2024. Opvallend hierin staat het AZC niet opgenomen! Dus, CDA-wethouder Voskamp heeft vorig jaar haastig de grond aangekocht waar nu al een fors bedrag aan rente over wordt betaald, ook zijn inmiddels mensen voor de gemeente aan het werk voor het AZC, maar de kosten staan niet op de begroting?

Het is de bewoners van Midden-Delfland eind vorig jaar beloofd dat het AZC ‘de gemeente niks mag kosten’, een onwaarschijnlijk en niet realistisch beeld.
Zelfs als je zegt dat het wél wat mag kosten, dan nog is dit niet hoe je het gemeenschapsgeld beheert en financiële risico’s inzichtelijk maakt, ook als je zelf niet uit deze gemeente komt en het je dus niet raakt in je portemonnee.
De wethouder omschrijft het zelf als ‘In grote lijnen loopt alles nog volgens planning’, dan zijn wij erg benieuwd van wat voor soort planning hier sprake is.
We zijn inmiddels bijna 5 maanden verder sinds het besluit is genomen een grootschalig AZC in Den Hoorn neer te zetten, maar het is voor de inwoners van Midden Delfland nu volstrekt ondoorzichtig wat zich hieromtrent verder afspeelt.

Vooralsnog lijkt de lijn van Van Hemmen dus doorgetrokken geworden: in geheimhouding, achter de schermen, en als het er op aankomt niet met de inwoners van Midden-Delfland delen. Op deze manier lijkt de gemeente van verrassing naar verrassing te gaan, gaat alles dan nog wel volgens planning of is de gemeente nu de controle al kwijt over wat er gebeurt?Terug naar overzicht