Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

08-03-2024

Het AZC: waarom zijn de inwoners van Midden-Delfland zo boos?

Niet onverwacht is deze week duidelijk geworden dat het college de bezwaren op de raadbesluiten als niet-ontvankelijk heeft beoordeeld. Inhoudelijk gaan we daar via deze post niet op in vanwege het verdere procesbelang, wel spreken wij onze verbazing uit over de tijdslijn waarvoor gekozen is. Dit advies maakte het college in november al bekend, om na een chaotisch raadsvoorstel en schimmige behandeling dus in maart pas deze boodschap aan de inwoners te melden. De bezwaarmakers zijn hiermee onnodig lang in onzekerheid gelaten, wederom liet de gemeente de bewoners hier in de kou staan.
Recente artikelen in de media over de behandeling van de bezwaren tonen aan dat het college, samen met D66, OGP en het CDA, totaal geen begrip hebben waar de boosheid en frustratie van bewoners zit. Hoewel velen liever geen AZC hadden zien komen, begrijpt de meerderheid van de bewoners van Midden-Delfland dat onze gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet nemen. De boosheid en frustratie ligt elders.
Wij leggen dit hieronder uit, wetende dat raadsleden en leden van het college ook meelezen:
1. Liegen: Bram van Hemmen heeft herhaaldelijk tegen de bewoners gelogen, zowel tijdens gesprekken met bewoners als tijdens informatieavonden.
2. Geheimhouding: De raad heeft toegestaan het dossier tot het laatste moment in geheimhouding en op afstand van de bewoners is behandeld.
3. Achterhouden informatie: Van Hemmen heeft opzettelijk alle documenten met achtergrondinformatie over het AZC pas NA de bewonersavond openbaar gemaakt of helemaal achter gehouden.
4. CDA: Het CDA is wat ons betreft de meest schijnheilige speler in dit spel. Ze dekken zowel Voskamp als Van Hemmen, ondanks grove fouten die ze maken in het AZC-dossier.
Maar een CDA'er valt kennelijk geen andere CDA'er af, partijbelangen gaan boven bewonersbelangen.
5. Insprekers: Het CDA heeft twee insprekers opgetrommeld die ‘voor’ het AZC zijn, waarvan één niet eens in onze gemeente woonachtig is. Dit wordt als minachting ervaren.
6. Flexwoningen: De gemeente verzorgt geen echte woningen voor onze jongeren, maar wel flexwoningen op het AZC, een grote schande.
7. Financiën: Er is toegezegd dat het AZC de gemeente niets zou kosten, maar dit blijkt ook niet te kloppen. Bewoners voelen zich weer bedrogen en voorgelogen. COA euro’s zullen de begrotingsgaten moeten dichten.
8. Participatie: Het bewonerscollectief heeft diverse pijnpunten en adviezen ingebracht, en een petitie aangeboden. Op geen enkel punt wenste men de bewoners ook maar enigszins tegemoet te komen.
9. Volksvertegenwoordiging: De raadsleden AZC-partijen kiezen er voor om alles waar het AZC-stempel vrij te laten van enig kritiek. Ons inzicht is dat CDA/OGP/D66/CU hier hun verantwoording als volksvertegenwoordiger onvoldoende in nemen. Prima dat je een politieke keuze wilt maken, maar loop niet weg voor de verantwoording die erbij komt kijken.
Tijdens de gesprekken met partijen die de uiteindelijke 'voor' stemden, werd er zogenaamd begrip opgebracht voor onze argumenten om er vervolgens niks mee te doen.
De argumenten die door het collectief zijn aangeleverd, zijn simpelweg terzijde geschoven. Er was geen enkele bereidheid om het 'Van Hemmen plan' te herzien of de tijd te nemen om bepaalde punten beter uit te zoeken, zoals de optie van gespreide locaties.
Concluderend kunnen we stellen dat de vertrouwensbreuk tussen gemeente en bewoners groot blijft, en zelfs nog groter is geworden door het nieuwe debacle in de afhandeling van de bezwaren.
Schade herstellen kost meer tijd dan deze veroorzaken; er is het afgelopen jaar al heel veel schade veroorzaakt door de gemeente in de relatie met de burgers.
Vanuit het bewonerscollectief blijven we nog altijd actief en strijdbaar om het huidige plan uiteindelijk van tafel te krijgen!Terug naar overzicht