Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

10-04-2024

Locatie flexwoningen

Dinsdag 9 april is er tijdens een commissievergadering gesproken over een mogelijk andere locatie voor flexwoningen 'starters en spoedzoekers' dan op het AZC terrein.
Aanleiding is het feit dat het COA de flexwoningen in een andere hoeveelheid per woonblok kan afnemen. M.a.w., hiermee heeft de gemeente nu de mogelijkheid een blok van 30 woningen voor starters en spoedzoekers apart te houden van de woningen voor vluchtelingen en zelf op zoek te gaan naar een andere locatie daarvoor. Hopelijk volgt u het nog!?

Wij hebben vanaf het begin al aangegeven dat het een SLECHT idee is om deze doelgroepen bij elkaar te zetten. Ten eerste moet je een woonvorm waarin starters, spoedzoekers en asielzoekers samenwonen juist kleinschalig houden. Daarnaast moet het de juiste verhouding zijn, dan is er een kans van slagen. En Midden-Delfland doet het tegenovergestelde. Dus de kans dat met name de autochtone bewoners overlast gaan ervaren is erg groot. In de besluitvorming voor het AZC stapten het CDA, OGP, D66 en CU hier gemakkelijk overheen. Sterker nog, ze wisten hier niet eens van, en ook toen ze erop gewezen werden... deden ze hier niets mee.

Welnu, goed nieuws zou je denken? Maar let op, wethouder Voskamp heeft het idee om te kijken of deze woningen geplaatst kunnen worden in de oksel van de A4, naast Brouwerij 't Huis.
Direct aan een rotonde en drukke weg, en de A4 in de achtertuin. Ziet u uw zoon of dochter hier al wonen? De gemeente wel! En dat vinden ze een prachtige plek voor starters. Schande, schande, schande. Noch de raadsleden, noch wethouder Voskamp heeft enig benul van wat ze aan het doen zijn. Voorstellen zoals deze zijn ronduit slecht. Maar als het controlerend orgaan, de gemeenteraad, ook de materie niet beheerst, dan zijn de inwoners aan de goden overgeleverd.

Tijdens de vergadering kwam ook wel de aap uit de mouw waarom dit plan bedacht is. Op de huidige lokatie voor Statushouders, de Sterappel in Den Hoorn staan ongeveer 15 'tijdelijke woningunits' waar nu dus statushouders in zitten. Die woningen moeten daar weg. Nu wil de gemeente die hergebruiken voor de lokale doelgroep en door die samen met de de flexwoningen op 1 stukje grond te zetten dat al langere tijd in bezit van de gemeente is, is dat de goedkoopste oplossing.
Namelijk er is dan minder grond nodig voor het AZC terrein, en aangezien die grond gewilder is, is die makkelijker te verkopen waarmee weer gaten die het AZC plan slaat in de begroting enigzins kunnen worden gedicht. Overigens pleitten dinsdag ook enkele partijen er voor om de flexwoningen WEL gewoon op het AZC terrein te plaatsen zoals afgesproken.

Het bewonerscollectief is van mening dat indien de gemeente er toch voor kiest de Sterappel en (lokale) flexwoningen te combineren op 1 plek, dat dan niet in Den Hoorn zou moeten zijn maar een andere plek in Midden-Delfland. Woningen voor zogenaamd de eigen bewoners klinkt leuk en de gemeenteraad brengt het als een cadeautje, maar wij gaan er vanuit dat straks (als lokatie de Sterappel er niet meer is) tot 50% van de flexwoningen bewoond zal gaan worden door statushouders (dit mag volgens de overeenkomst met het COA), en een deel van de overige woningen ook nog door andere kwetsbare doelgroepen die evt via Woonnet Haaglanden daar terecht komen. Alleen in Den Hoorn op 2 plekken kwetsbare doelgroepen plaatsen is niet fair.Terug naar overzicht