Bewonerscollectief Den Hoorn tegen een grootschalig AZC
 

Het bewonerscollectief  

Welkom op de website van bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn. Op 18 augustus 2023 is een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de mogelijke bouw van een AZC in Den Hoorn op de locatie Harnaschdreef.  Dit bewonerscollectief is niet tegen het opvangen van asielzoekers, maar wil wel dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, voor zowel de huidige bewoners als voor de asielzoekers. In de beleving van het bewonerscollectief kan dit niet verantwoord op de locatie Harnaschdreef in Den Hoorn. Lees meer

Dit kan jij doen!  

1. Stel vragen en deel je zorgen met de gemeenteraadsleden.
2. Stel vragen en deel je zorgen bij de gemeente zelf.
3. Teken bezwaar aan tegen vergunningsaanvragen van de gemeente. Wij houden u telkens via deze site en onze facebook pagina op de hoogte zodra er bezwaar aangetekend kan worden.


https://www.middendelfland.nl/bezwaar-maken

Volg ons op Facebook 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen en volg ons op Facebook

Deze pagina is bedoeld om bewoners van Midden-Delfland, Delft en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de argumenten en feiten achter de zorgen … en over de al ondernomen stappen.

 

Laatste nieuws


Terug naar overzicht

20-05-2024

Eerste bewoners AZC-terrein gearriveerd: broedende kieviten met kuikens!

Geen asielzoekers, maar broedende Kieviten en haar kuikens zijn gespot dit Pinksterweekend op het AZC-terrein en daarmee officieel de eerste nieuwe bewoners. De Kievit is een beschermde inheemse vogelsoort en wordt beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn evenals als de Omgevingswet. Daarin staat o.a. dat nesten, rustplaatsen en eieren niet opzettelijk vernield of beschadigd mogen worden. Vogels opzettelijk verstoren is ook niet toegestaan.

Deze foto's zijn genomen door een buurtbewoner van de Kreekzone op 20 mei. De kuikens zijn slechts enkele dagen oud, wat leuk en schattig! De gemeente is geïnformeerd hierover en de foto's zijn met hen gedeeld. We zijn benieuwd naar wat de gemeente gaat doen: doorgaan met de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor het AZC of zich houden aan de geldende regelgeving? Doorgaan is dus in strijd met Europese regelgeving, maar omdat Midden-Delfland zich de 'groene long van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag' noemt, is dit natuurlijk geen moeilijke keuze. Wij hopen dat de gemeente deze vogels in alle rust laat broeden en ze niet verjaagd met de graafmachines. Hopelijk is groene partij OGP er ook voor de kieviten in Den Hoorn!

De afgelopen jaren is er in Den Hoorn veel gebouwd, hierdoor is dit een van de weinige groene/graslocaties in het dorp waar de kievit kan broeden. Waarschijnlijk zijn dit nog de enige overgebleven kieviten in Den Hoorn en hier willen we graag zuinig op zijn.

Wordt vervolgd!Terug naar overzicht